Trượt thực hành có được bảo lưu kết quả thi lý thuyết?

Về việc công nhận kết quả sát hạch lái xe, Thông tư 38/2019/TT-BGTVT quy định như sau: – Đối với người dự

Read more

Thi bằng lái xe máy hạng A1 tại Bình Dương-TP HCM

Bằng lái xe A1 có thể lái được xe nào? A1 loại bằng sử dụng để điều khiển các loại xe

Read more