Sẽ đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo phân hạng mới?

Theo dự thảo Luật Trật tự và An toàn Giao thông đường bộ, sẽ có sự thay đổi và cấp lại giấy phép lái xe theo phân hạng mới.

Hiện tại, giấy phép lái xe được cấp theo Luật Giao thông đường bộ năm 2008 vẫn được tiếp tục sử dụng. Tuy nhiên, đối với những trường hợp quy định tại khoản 2 (giấy phép lái xe được cấp lại) và khoản 3 (giấy phép lái xe được đổi) của điều 43 trong luật này, sẽ được đổi và cấp lại theo phân hạng mới.

Giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3, B1, B2, C, D, E, FB2, FC, FD, FE được cấp theo Luật Giao thông đường bộ 2008 được đổi, cấp lại như sau:

a) Giấy phép lái xe hạng A3, C giữ nguyên và đổi, cấp lại cùng hạng;

b) Giấy phép lái xe hạng A2 đổi, cấp lại cho những người có giấy phép lái xe hạng A1;

c) Giấy phép lái xe hạng A đổi, cấp lại cho những người có giấy phép lái xe hạng A2;

d) Giấy phép lái xe hạng B đổi, cấp lại cho những người có giấy phép lái xe hạng B1, B2;

đ) Giấy phép lái xe hạng D2 đổi, cấp lại cho những người có giấy phép lái xe hạng D;

e) Giấy phép lái xe hạng D đổi, cấp lại cho những người có giấy phép lái xe hạng E;

g) Giấy phép lái xe hạng BE đổi, cấp lại cho những người có giấy phép lái xe hạng FB2;

h) Giấy phép lái xe hạng CE đổi, cấp lại cho những người có giấy phép lái xe FC;

i) Giấy phép lái xe hạng D2E đổi, cấp lại cho những người có giấy phép lái xe hạng FD;

k) Giấy phép lái xe hạng DE đổi, cấp lại cho những người có giấy phép lái xe hạng FE.

Theo dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, giấy phép lái xe bao gồm các hạng:

 1. Hạng A2: Dành cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 50cm3 đến 175cm3 hoặc công suất định mức tương đương.
 2. Hạng A: Dành cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 175cm3 trở lên hoặc công suất định mức tương đương, cũng như các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A2.
 3. Hạng A3: Dành cho người lái xe mô tô ba bánh và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A2.
 4. Hạng B: Dành cho người lái xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi, xe ô tô tải (kể cả ô tô tải chuyên dùng) và máy kéo có khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế không vượt quá 3.500kg. Bao gồm cả xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng B2 và xe ô tô có gắn kèm rơ mooc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ mooc không vượt quá 750kg.
 1. Hạng C1: Dành cho người lái xe ô tô tải (bao gồm ô tô tải chuyên dùng và ô tô chuyên dùng), máy kéo có khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế từ 3.500kg đến 7.500kg. Bao gồm cả xe ô tô tải quy định cho giấy phép lái xe hạng C1 có gắn kèm rơ mooc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ mooc không vượt quá 750kg, và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B.
 2. Hạng C: Dành cho người lái xe ô tô tải (bao gồm ô tô tải chuyên dùng và ô tô chuyên dùng), máy kéo có khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế trên 7.500kg. Bao gồm cả xe ô tô tải quy định cho giấy phép lái xe hạng C có gắn kèm rơ mooc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ mooc không vượt quá 750kg, và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B, C1.
 3. Hạng D2: Dành cho người lái xe ô tô chở người (bao gồm cả ô tô buýt) từ 10 đến 30 chỗ. Bao gồm cả xe ô tô chở người quy định cho giấy phép lái xe hạng D2 có gắn kèm rơ mooc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ mooc không vượt quá 750kg, và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B, C1, C.
 1. Hạng D: Dành cho người lái xe ô tô chở người (bao gồm cả ô tô buýt) trên 30 chỗ, xe ô tô chở người giường nằm. Bao gồm cả xe ô tô chở người quy định cho giấy phép lái xe hạng D có gắn kèm rơ mooc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ mooc không vượt quá 750kg, và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe các hạng B, C1, C, D2.
 2. Hạng BE: Dành cho người lái xe để lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng B khi kéo rơ mooc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ mooc trên 750kg.
 3. Hạng C1E: Dành cho người lái xe để lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng C1 khi kéo rơ mooc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ mooc trên 750kg.
 4. Hạng CE: Dành cho người lái xe để lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng C khi kéo rơ mooc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ mooc trên 750kg, và xe ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ mooc.
 5. Hạng D2E: Dành cho người lái xe để lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng D2 khi kéo rơ mooc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ mooc trên 750kg.
 6. Hạng DE: Dành cho người lái xe để lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng D khi kéo rơ mooc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ mooc trên 750kg.

Chia sẻ bài viết!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *