Mẹo học mô phỏng lái xe ô tô 120 tình huống

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô 120 tình huống giao thông cực chi tiết cho các bạn muốn học bằng lái ô tô các hạng B1 B2 C và cả nâng hạng nữa .Bạn sẽ cần đến 2 màn hình ,1 cái để xem mẹo học mô phỏng trên bài viết này và 1 màn hình để thi mô phỏng trực tiếp trên máy tính. Kết hợp cả 2 màn hình bạn sẽ học và nhớ 1 cách nhanh chóng .

Chi tiết hình ảnh minh họa mẹo học mô phỏng lái xe ô tô theo từng câu

 

CHƯƠNG 1: MÔ PHỎNG GIAO THÔNG TRÊN ĐƯỜNG ĐÔ THỊ

Câu 1 Đủ 2 người xuất hiện

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 1

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 1

Nhận biết sự nguy hiểm khi có xe dừng đỗ trên đường có tín hiệu khẩn cấp, phán đoán có người đi bộ từ phía sau xe đi ra.

Câu 2 Người ở giữa dải phân cách

Tình huống 2 Người đi bộ vượt đèn đỏ sang đường .Nhận biết sự nguy hiểm khi đi qua giao lộ, tầm quan sát hạn chế bởi xe phía trước và người đi bộ qua đường không chấp hành đèn giao thông

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 2

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 2

Câu 3 Xe trước thắng (đỏ đèn hậu)

Tình huống 3 Xe phía trước phanh gấp
Nhận biết nguy hiểm khi có xe phía
trước trong những tình huống nhất định
(đèn tín hiệu, taxi dừng đón trả khách,
nhường đường, xe ngược chiều..)

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 3

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 3

Câu 4 Xe con đen xuất hiện 1/2 bên phải

Tình huống 4 Xe con từ đường nhánh đi nhanh ra tại ngã
tư không có đèn tín hiệu giao thông
Nhận biết nguy hiểm có thể xảy ra tại
chỗ giao lộ khi không có đèn tín hiệu
giao thông, phán đoán được mối nguy
hiểm có thể xảy ra

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 4

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 4

Câu 5 Xe máy tới gần giữa làn đường thứ 2 tính từ dải phân cách trở ra

Tình huống 5 Xe máy đang đi thẳng, đột ngột rẽ trái sang
đường trước xe bạn.
Nhận biết nguy hiểm có thể xảy ra khi
xe phía trước đột ngột chuyển hướng và
có các phản xạ kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 5

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 5

Câu 6 Xe khách lấn 1 bánh lên tim đường

Tình huống 6 Xe buýt lấn làn để vượt
Nhận biết nguy hiểm có thể xảy ra khi
xe buýt phía trước đột ngột lấn làn để
vượt và có phản xạ để xử lý kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 6

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 6

Câu 7 Xe trước thắng (đỏ đèn hậu)

Tình huống 7 Xe phía trước phanh gấp tránh người đi bộ
sang đường
Nhận biết nguy hiểm khi có xe phía
trước trong những tình huống nhất định
(đèn tín hiệu, taxi dừng đón trả khách,
nhường đường, xe ngược chiều..)

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 7

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 7

Câu 8 Xe đạp xuất hiện bên trái + xe của bạn cán lên vạch đi bộ

Tình huống 8 Xe đạp bất ngờ đi ra từ đường nhánh tại ngã
ba
Nhận biết nguy hiểm có thể xảy ra tại
chỗ giao lộ khi không có đèn tín hiệu
giao thông, phán đoán được mối nguy
hiểm có thể xảy ra từ đường nhánh

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 8

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 8

Câu 9 Xe con lấn 1 bánh lên tim đường

Tình huống 9 Xe ô tô làn đường đối diện lấn làn vượt xe
đang dừng đỗ
Nhận biết sự nguy hiểm khi có xe dừng
đỗ trên đường có tín hiệu khẩn cấp, xe
phía sau đột ngột lấn làn để vượt và có
phản xạ để xử lý kịp thời.

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 9

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 9

Câu 10 Xe con trắng vừa qua khỏi hàng rào

Tình huống 10 Xe ô tô bất ngờ đi nhanh ra từ đường nhánh
bên trái tại ngã ba không có đèn giao thông
Nhận biết nguy hiểm có thể xảy ra tại
chỗ giao lộ khi không có đèn tín hiệu
giao thông, phán đoán được mối nguy
hiểm có thể xảy ra từ đường nhánh

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 10

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 10

Câu 11 Xe bồn lấn 1 bánh lên tim đường

Tình huống 11 Xe bồn bê-tông từ đường nhánh lấn làn để
rẽ tại ngã ba không có đèn giao thông
Nhận biết sự nguy hiểm khi có xe tải
lớn từ đường nhánh đi ra và có phản xạ
để xử lý kịp thời.

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 11

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 11

Câu 12 Xe con bắt đầu quẹo + bánh lấn ra giữa đường

Tình huống 12 Xe mô-tô lấn làn tại giao lộ
Nhận biết sự nguy hiểm khi xuất hiện
mô-tô lấn làn để vượt tại giao lộ và có
phản xạ để xử lý kịp thời.

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 12

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 12

Câu 13 Bánh trước xe đạp xuống vạch kẻ đường

Tình huống 13 Người đi xe đạp từ vỉa hè bất ngờ đi sang
đường
Phán đoán sự nguy hiểm khi xuất hiện
xe đạp trên vỉa hè gần phần đường dành
cho người đi bộ và có phản xạ để xử lý
kịp thời.

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 13

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 13

Câu 14 Thấy rõ được đầu xe tải

Tình huống 14 Nguy hiểm khi đi qua cống hầm chui dân
sinh
Nhận biết nguy hiểm có thể xảy ra khi
xe ra vào tại đường hầm ngầm, cống
chui dân sinh, phán đoán được mối
nguy hiểm có thể xảy ra từ đường
nhánh

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 14

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 14

Câu 15 Xe trước thắng (đỏ đèn hậu)

Tình huống 15 Xe phía trước phanh gấp để tránh xe chuyển
làn
Nhận biết nguy hiểm khi có xe phía
trước trong những tình huống nhất định
(đèn phanh, đền tín hiệu, taxi dừng đón
trả khách, nhường đường, xe ngược
chiều..)

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 15

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 15

Câu 16 Xe xám xuất hiện full xe ở phía trái/ Ô tô dỏ vừa vượt qua

Tình huống 16
Xe ô tô từ đường nhánh bên trái bất ngờ đi
nhanh ra
Nhận biết nguy hiểm có thể xảy ra tại
chỗ giao lộ khi không có đèn tín hiệu
giao thông, bị khuất tầm nhìn, phán
đoán được mối nguy hiểm có thể xảy ra
từ đường nhánh

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 16

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 16

Câu 17 Xe máy che khuất xe grab

Tình huống 17 Xe buýt lấn làn vượt tại ngã tư có đèn giao
thông
Nhận biết nguy hiểm có thể xảy ra tại
giao lộ có đèn giao thông và bị khuất
tầm nhìn, phán đoán được mối nguy
hiểm có thể xảy ra từ các hướng

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 17

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 17

Câu 18 Xe tải song song với ô tô con xám

Tình huống 18 Xe đang dừng đỗ đột nhiên mở cửa
Phán đoán sự nguy hiểm khi xuất hiện
xe ô tô đang dừng đỗ và có phản xạ để
xử lý kịp thời khi xe đột ngột mở cửa.

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 18

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 18

Câu 19 Xe đỏ đậu ngược chiều nháy đèn lần thứ 5

Tình huống 19 Tài xế xe đột ngột xuất hiện mở cửa xe
Nhận biết nguy hiểm có thể xảy ra khi
xe phía trước đang dừng đỗ, phán đoán
được mối nguy hiểm (tín hiệu, xe/
người di chuyển) có thể xảy ra từ các
hướng

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 19

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 19

Câu 20 Xe trắng đang đậu bật xi nhan

Tình huống 20 Mở cửa xe tại đường hẹp
Nhận biết nguy hiểm có thể xảy ra khi
xe đi vào đường hẹp, có nhiều xe dừng
đang dừng đỗ, phán đoán được mối
nguy hiểm (tín hiệu, xe/ người di
chuyển) có thể xảy ra từ các hướng

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 20

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 20

Câu 21 Xe trước thắng (đỏ đèn hậu)

Tình huống 21 Xe phía trước Lùi vào nơi đỗ
Phán đoán sự nguy hiểm khi xe ô tô
phía trước giảm tốc độ, sau đó dừng lại
để lùi và có phản xạ để xử lý kịp thời.

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 21

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 21

Câu 22 Xe du lịch xuất hiện 1/2 xe

Tình huống 22 Xe ô tô bất ngờ đi nhanh ra từ đường nhánh
bên phải tại ngã ba không có đèn giao thông
Nhận biết nguy hiểm có thể xảy ra tại
chỗ giao lộ khi không có đèn tín hiệu
giao thông, phán đoán được mối nguy
hiểm có thể xảy ra từ đường nhánh bên
phải

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 22

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 22

Câu 23 Xe con đen lấn 1 bánh lên tim đường

Tình huống 23 Xe đối diện lấn làn vượt xe đang có tín hiệu
dừng khẩn cấp
Nhận biết sự nguy hiểm khi có xe dừng
đỗ trên đường có tín hiệu khẩn cấp, xe
phía sau đột ngột lấn làn để vượt và có
phản xạ để xử lý kịp thời.

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 23

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 23

Câu 24 : 1 Xe tải trắng lấn 1 bánh lên tim đường

Tình huống 24 Xe tải lớn lấn làn vượt xe đang thu gom rác
Nhận biết sự nguy hiểm khi có xe phía
trước đang dừng đỗ trên đường có tín
hiệu khẩn cấp, xe phía sau đột ngột lấn
làn để vượt và có phản xạ để xử lý kịp
thời.

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 24

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 24

Câu 25 Xe khách đỏ đang đậu bật xi nhan

Tình huống 25 Xe ô tô khách bất ngờ đi ra từ nơi đỗ tại
đường hẹp
Nhận biết sự nguy hiểm khi xe phía
trước đang dừng đỗ trên đường đột
nhiên có tín hiệu và có phản xạ để xử
lý kịp thời.

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 25

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 25

Câu 26 Xe con trắng song song với xe múc

Tình huống 26 Tránh công trình đang sửa trên đường xuất
hiện sau khúc cua
Nhận biết sự nguy hiểm khi có công
trình giao thông đang sửa khuất sau chỗ
cua và các phương tiện giao thông vẫn
di chuyển và có phản xạ để xử lý kịp
thời.

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 26

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 26

Câu 27 Người đi bộ áo trắng vừa ra khỏi hàng rào/ Đèn giao thông chuyển xanh

Tình huống 27 Tránh xe dừng đột ngột giữa đường để đón
khách tại ngã tư có đèn giao thông
Nhận biết sự nguy hiểm khi có xe phía
trước đang dừng chờ đèn giao thông,
đột ngột có đèn khẩn cấp và có phản xạ
để xử lý kịp thời.

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 27

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 27

Câu 28 Xe trước thắng (đỏ đèn hậu)

Tình huống 28 Xe ô tô phía trước đang đi, đột ngột phanh
gấp sau đó tiếp tục đi
Nhận biết nguy hiểm khi có xe phía
trước trong những tình huống nhất định
(đèn phanh, đền tín hiệu, taxi dừng đón
trả khách, nhường đường, xe ngược
chiều..)

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 28

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 28

Câu 29 Xe trước thắng (đỏ đèn hậu)

Tình huống 29
Trời mưa, ô tô phía trước đang đi thẳng thì
phanh gấp để tránh xe mô-tô tạt đầu (tránh
vũng nước)
Nhận biết nguy hiểm khi xe phía trước
phanh trong những tình huống khẩn
cấp và có phản xạ để xử lý kịp thời.

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 29

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 29

CHƯƠNG II: MÔ PHỎNG GIAO THÔNG TRÊN ĐƯỜNG NÔNG THÔN

Câu 30 Vừa chạy qua biển nguy hiểm – Bò giữa đường

Tình huống 30
Xe bạn đang đi trên đường đê, có biển báo
gia súc, khúc cua phía trước xuất hiện đàn
trâu bò đang di chuyển trên đường
Nhận biết nguy hiểm khi di chuyển trên
đường nông thôn hẹp, khuất tầm nhìn,
có nhiều tình huống bất ngờ xuất hiện
và có phản xạ để xử lý kịp thời.

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 30

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 30

Câu 31 Bò bên trái đường  – 2 bụi rơm bên trái bị che 1 bụi

Tình huống 31
Xe bạn đang đi trên đường thẳng, có biển
báo gia súc, đột ngột có đàn bò đi từ dưới
ruộng lên
Nhận biết nguy hiểm khi di chuyển trên
đường nông thôn hẹp, khuất tầm nhìn,
có nhiều tình huống bất ngờ xuất hiện
và có phản xạ để xử lý kịp thời.

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 31

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 31

Câu 32 Đi qua vừa hết cổng xanh lá

Tình huống 32
Người đi bộ băng qua đường (lúc chập tối)
rồi lùi lại vì xe ngược chiều không giảm tốc
độ
Nhận biết nguy hiểm khi di chuyển trên
đường nông thôn khi trời tối, khuất tầm
nhìn, có nhiều tình huống bất ngờ xuất
hiện và có phản xạ để xử lý kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 32

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 32

Câu 33 Đi qua vừa hết hàng rào xanh da trời thứ 2

Tình huống 33
Xe bạn đang đi trên đường đê, cuối khúc cua
là cổng trường học, đột ngột có học sinh
chạy ra đường.
Phán đoán nguy hiểm khi di chuyển
trên đường hẹp, gần trường học, nhiều
tình huống bất ngờ xuất hiện và có phản
xạ để xử lý kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 33

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 33

Câu 34 Xe khách đỏ xuất hiện ra hơn 1/2 thân

Tình huống 34
Xe bạn đang đi trên đường đê, cuối đường
có xe khách đang vào cua chiếm hết làn
đường
Phán đoán nguy hiểm khi di chuyển
trên đường đê hẹp, có khúc cua khuất
tầm nhìn, nhiều tình huống bất ngờ
xuất hiện và có phản xạ để xử lý kịp
thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 34

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 34

Câu 35 Xe khách màu xanh bật đèn hậu

Tình huống 35
Xe bạn đang đi trên đường đê, sau xe khách
lớn, tại khúc cua xe khách đột ngột giảm tốc
độ tránh xe đối diện
Nhận biết nguy hiểm khi di chuyển trên
đường đê hẹp, khuất tầm nhìn, có nhiều
tình huống bất ngờ xuất hiện và có phản
xạ để xử lý kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 35

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 35

Câu 36 : 2 Xe máy giao nhau ở đường góc phải

Tình huống 36
Phương tiện của bạn đang đi qua đoạn
đường có nhiều đường giao cắt, đột nhiên
xuất hiện xe máy lao ra từ ngõ
Nhận biết nguy hiểm khi di chuyển trên
đường nông thôn có có nhiều giao cắt,
có nhiều tình huống bất ngờ xuất hiện
và có phản xạ để xử lý kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 36

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 36

Câu 37 Xe máy giao nhau với xe đạp đầu tiên ở đường góc phải

Tình huống 37
Xe ô tô bạn đang đi qua đoạn đường nông
thôn có nhiều đường giao cắt, đột nhiên xuất
hiện nhóm xe đạp từ ngõ đi ra
Nhận biết nguy hiểm khi di chuyển trên
đường nông thôn có có nhiều giao cắt,
có nhiều tình huống bất ngờ xuất hiện
và có phản xạ để xử lý kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 37

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 37

Câu 38 Xe trước thắng (đỏ đèn hậu)

Tình huống 38
Xe bạn đang di chuyển ban đêm trên đường
nông thôn, đột nhiên xe mô-tô phía trước
cùng chiều giảm tốc độ, xe ô tô tải ngược
chiều bật đèn chiếu xa.
Phán đoán nguy hiểm khi di chuyển
trên đường hẹp, bị mất tầm quan sát do
xe đối diện bật đèn chiếu xa, xe phía
trước phanh gấp, nhiều tình huống bất
ngờ xuất hiện và có phản xạ để xử lý
kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 38

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 38

Câu 39 Xe tải vừa chạm đến vạch kẻ đường để nhập vào làn đường số 2/ Xe khách màu đỏ vừa vượt qua hẳn

Tình huống 39
Xe ô tô bạn đang đi thẳng làn trong cùng, có
xe tải từ đường nhánh đột ngột nhập làn cắt
ngang đường trước xe bạn
Nhận biết nguy hiểm khi di chuyển trên
đường có đường nhánh cho nhập làn có
nhiều tình huống bất ngờ xuất hiện và
có phản xạ để xử lý kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 39

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 39

Câu 40 Đi qua cổng (thấy cổng trong kính hậu)

Tình huống 40
Xe ô tô bạn đang đi trên đường nông thôn,
khi qua cổng làng, có xe tải dừng đỗ, đột
ngột từ phía sau có xe mô-tô lấn làn để vượt
lên qua
Nhận biết sự nguy hiểm khi đi trên
đường nông thôn và có xe phía trước
đang có đèn khẩn cấp dừng đỗ và có
phản xạ để xử lý kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 40

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 40

Câu 41 Xe con trước đá nhan

Tình huống 41
Xe ô tô bạn đang đi trên đường phía sau xe
mô-tô, đột ngột xe con làn đối diện rẽ nhanh
cắt qua đầu xe bạn
Nhận biết sự nguy hiểm khi đi trên
đường có xe phía trước và xe phía trước
có tín hiệu chuyển làn và có phản xạ để
xử lý kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 41

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 41

Câu 42 Xe máy vượt đèn chạy đến giữa đồng hồ

Tình huống 42
Tại ngã tư, đèn xanh bật, xe bạn bắt đầu di
chuyển, bỗng nhiên có xe mô-tô rẽ cắt
ngang qua đầu xe bạn
Nhận biết nguy hiểm có thể xảy ra tại
giao lộ có đèn giao thông và bị khuất
tầm nhìn, phán đoán được mối nguy
hiểm có thể xảy ra từ các hướng

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 42

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 42

Câu 43 Xe tải đá nhan “lần 2”

Tình huống 43
Trời mưa, xe bạn đang đi thẳng, phía trước
có xe con, đột nhiên xe con giảm nhanh tốc
độ để tránh xe tải chuyển làn đột ngột.
Nhận biết nguy hiểm khi xe phía trước
phanh trong những tình huống khẩn
cấp và có phản xạ để xử lý kịp thời.

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 43

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 43

CHƯƠNG III: MÔ PHỎNG GIAO THÔNG TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC

Câu 44 Xe trắng lấn trái + đá nhan

Tình huống 44
Xe bạn đang đi thẳng làn giữa, làn trái và
làn phải đều có xe tải thùng đi trước, đột
nhiên phía sau làn phải có xe con vượt lên
và chuyển làn cắt ngang qua
Nhận biết nguy hiểm có thể xảy khi xe
đang chạy ở tốc độ cao có trướng ngại
vật đột ngột phải phanh gấp và có phản
xạ để xử lý kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 44

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 44

Câu 45 Xe tải vào hết len giữa (Xe trước thắng – đỏ đèn hậu)

Tình huống 45
Xe bạn đang đi thẳng làn giữa ban đêm, phía
trước là xe con, có xe tải vượt lên ở làn phải
rồi đột ngột chuyển sang làn giữa.
Nhận biết nguy hiểm có thể xảy khi xe
đang chạy ở tốc độ cao, đột nhiên xe
phía trước phải phanh gấp và có phản
xạ để xử lý kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 45

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 45

Câu 46 Xe con trắng đá nhan Câu 4 cái + chạy trước đầu xe

Tình huống 46
Xe của bạn đang đi thẳng, có xe ô tô con ở
làn bên trái vượt lên và chuyển làn phải cắt
qua đầu xe bạn
Nhận biết nguy hiểm có thể xảy khi xe
đang chạy ở tốc độ cao và phán đoán xe
phía trước chuyển làn đột ngột để để xử
lý kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 46

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 46

Câu 47 Qua biển cấm + thấy nguyên đầu xe cứu thương nằm giữa len trong kính hậu

Tình huống 47
Xe bạn đang đi ở làn ngoài cùng bên trái,
đột nhiên có xe cấp cứu xin đường, phía
trước làn bên phải có xe con và xe tải đang
đi, bạn giảm tốc độ phù hợp để chuyển làn.
Nhận biết nguy hiểm có thể xảy khi
nhường đường và chuyển làn nhanh lúc
đang chạy ở tốc độ cao và phán đoán xe
phía trước để xử lý chuyển làn an toàn

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 47

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 47

Câu 48 Qua biển cấm + xi nhan trong xe nháy 2 cái

Tình huống 48
Xe bạn đang đi ở làn giữa sau xe tải, bạn có
tín hiệu để chuyển làn trái thì có xe phía sau
nháy pha liên tục để vượt
Phán đoán nguy hiểm khi có tín hiệu
xin chuyển làn nhưng xe phía sau liên
tục nháy pha gần sau xe bạn và có phản
xạ để xử lý kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 48

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 48

Câu 49 Xe tải đá nhan “lần 2”

Tình huống 49
Xe của bạn đang đi thẳng thì ô tô phía trước
phanh gấp do có xe khác tạt sang đột ngột
vì chướng ngại vật
Nhận biết nguy hiểm khi xe đang chạy
ban đêm, trời mưa, phía trước và làn
bên có các xe đang đi và phán đoán các
các nguy hiểm có thể xảy ra để xử lý
kíp thời.

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 49

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 49

Câu 50 Xe tải đá nhan “lần 2”

Tình huống 50
Xe bạn đang đi ở làn giữa sau xe con, xe tải
phía trước làn phải đột ngột tăng tốc và
chuyển sang làn giữa làm xe con phía trước
phanh gấp
Phán đoán nguy hiểm khi xe đang chạy
trên cao tốc ban đêm và xe phía trước
phanh gấp và có phản xạ để xử lý kịp
thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 50

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 50

Câu 51 Xe đi ngược chiều (Qua biển cấm + thấy biển OM xanh dương nằm giữa đồng hồ)

Tình huống 51
Xe của bạn đang thẳng ở làn phải đường cao
tốc, đột ngột có xe tải bật đèn cảnh báo đi
ngược lại ở làn bên phải
Nhận biết các mối nguy hiểm xuất hiện
trên đường cao tốc ở các hướng, khi xe
bạn đang đi trên đường cao tốc và phán
đoán các các nguy hiểm có thể xảy ra
để xử lý kíp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 51

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 51

Câu 52 Xe tải lùi trên cao tốc + Bãi nước chạm vô lăng

Tình huống 52
Xe của bạn đang đi thẳng ở làn phải đường
cao tốc, làn giữa có xe đang đi lên, khi qua
đoạn đường cong đột nhiên có xe tải đang
dừng ở làn đường khẩn cấp
Nhận biết sự nguy hiểm khi có xe phía
trước đang dừng đỗ trên đường cao tốc
có tín hiệu khẩn cấp và quan sát các
phương tiện từ làn khác đi tới để xử lý
kíp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 52

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 52

Câu 53 Tới gần biển cấm + thấy nguyên đậu xe Tải chạy ngược chiều làn khấn cấp

Tình huống 53
Xe của bạn đang đi thẳng ở làn bên phải
đường cao tốc ban đêm, đột nhiên phía
trước có xe tải đi chiều ngược lại ở làn khẩn
cấp tới.
Nhận biết các mối nguy hiểm xuất hiện
trên đường cao tốc khi đi ban đêm, thời
tiết xấu, quan sát ở các hướng và phán
đoán các các nguy hiểm có thể xảy ra
để xử lý kíp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 53

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 53

Câu 54 Xe tải xuất hiện qua lan can đường dẫn

Tình huống 54
Xe của bạn đang đi thẳng ở làn ngoài cùng
bên phải đường cao tốc thì có xe tải từ
đường nhánh nhập vào cao tốc với tốc độ
cao
Nhận biết các mối nguy hiểm xuất hiện
khi đi qua chỗ có đường nhánh nhập
làn, quan sát ở các hướng và phán đoán
các các nguy hiểm có thể xảy ra để xử
lý kíp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 54

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 54

Câu 55 Xe tải xi nhan 1 lần *

Tình huống 55
Xe của bạn đang đi thẳng ở làn ngoài cùng
bên trái đường cao tốc, có xe tải thùng lớn
đi phía trước làn phải, đột nhiên xe tải giảm
tốc độ và chuyển sang làn trái cắt qua đầu
xe bạn
Phán đoán nguy hiểm khi xe đang chạy
trên cao tốc đột ngột giảm tốc độ (có tín
hiệu đèn phanh) để chuyển làn gấp và
có phản xạ để xử lý kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 55

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 55

Câu 56 Xe con xi nhan + lăn bánh lên vạch kẻ đường

Tình huống 56 Xe của bạn đang đi thẳng ở làn trong cùng
bên phải đường cao tốc, đột nhiên xe con
Nhận biết nguy hiểm có thể xảy ra khi
có xe đang dừng đỗ ở làn đường khẩn
đang dừng đỗ ở làn khẩn cấp xi nhan trái để
nhập vào làn đường xe bạn đang đi
cấp, phán đoán được mối nguy hiểm
(tín hiệu, xe/ người di chuyển) có thể
xảy ra để kịp thời xử lý

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 56

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 56

Câu 57 Thấy chớp đỏ từ xa

Tình huống 57
Xe của bạn đang đi ở làn phải, phía trước và
phía sau có xe con, khi đi qua đoạn đường
cong, đột nhiên có đơn vị thi công đang sửa
chữa đường ở làn xe bạn
Phán đoán nguy hiểm khi có xe phía
trước đột ngột giảm tốc độ chuyển làn
gấp và có phản xạ để xử lý kịp thời xử

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 57

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 57

Câu 58 Xe trước thắng (đỏ đèn hậu)

Tình huống 58
Xe của bạn đi làn bên phải trong cùng, phía
trước có xe con; làn bên trái phía trước có
xe con đang vượt lên; đột nhiên xe con phía
trước giảm tốc độ, chuyển sang làn giữa do
đường hỏng
Phán đoán nguy hiểm khi có xe phía
trước đột ngột giảm tốc độ chuyển làn
gấp; làn bên phải có xe đang vượt lên
và có phản xạ để xử lý kịp thời xử lý

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 58

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 58

Câu 59 Xe tải đá nhan “lần 2”

Tình huống 59
Xe của bạn đi làn bên phải, đột nhiên xe
Container đang đi từ làn trái chuyển ra
đường nhánh cắt qua làn đường xe bạn
Phán đoán nguy hiểm khi có xe phía
trước giảm tốc độ để chuyển làn ra
đường nhánh và có phản xạ để xử lý kịp
thời xử lý

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 59

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 59

Câu 60 Chạy khuất đuôi xe tải + bánh sau xe 16 cán vạch liền *

Tình huống 60
Xe của bạn đi làn bên phải, đột nhiên có xe
16 chỗ từ làn đường khẩn cấp đi ra cắt qua
làn đường xe bạn
Nhận biết nguy hiểm có thể xảy ra khi
có xe đang dừng đỗ ở làn đường khẩn
cấp đột ngột đi ra và có phản xạ để xử
lý kịp thời xử lý

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 60

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 60

Câu 61 Ô tô vượt ẩu + xe giữa vạch đường *

Tình huống 61
Xe của bạn đang đi thẳng ở làn ngoài cùng
bên trái, đột nhiên có xe con từ đường nhánh
nhập làn cắt qua đầu xe bạn
Phán đoán nguy hiểm khi đi qua đoạn
đường nhánh có xe nhập làn và có
phản xạ để xử lý kịp thời xử lý

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 61

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 61

Câu 62 Xe đi ngược chiều cao tốc đá đèn*

Tình huống 62
Xe của bạn đang đi ở làn ngoài cùng bên
trái, đột nhiên có xe con đối diện đi ngược
chiều cùng làn đường với xe bạn
Nhận biết các mối nguy hiểm xuất hiện
trên đường cao tốc ở các hướng và phán
đoán các các nguy hiểm có thể xảy ra
để xử lý kíp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 62

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 62

63 Bò cao tốc – xe của bạn đá nhan

Tình huống 63
Xe của bạn đi làn trong cùng bên phải, đột
nhiên có đàn gia xúc từ làn đường khẩn cấp
đi ra cắt qua làn đường xe bạn
Nhận biết các mối nguy hiểm xuất hiện
trên đường cao tốc ở các hướng và phán
đoán các các nguy hiểm có thể xảy ra
để xử lý kíp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 63

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 63

CHƯƠNG IV: TÌNH HUỐNG MÔ PHỎNG LÁI XE GIAO THÔNG TRÊN ĐƯỜNG NÚI

64 Xe trước thắng (đỏ đèn hậu)

Tình huống 64
Xe bạn đang đi trên đường đồi núi gần đoạn
đường cong, phía trước có xe khách, và xe
mô-tô vượt trái, phía đường cong xuất hiện
xe tải làm xe khách giảm tốc độ đột ngột
Nhận biết các mối nguy hiểm xuất hiện
trên đường đèo dốc hẹp và phán đoán
các các nguy hiểm có thể xảy ra từ các
xe vượt ẩu để xử lý kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 64

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 64

65 Qua biển nguy hiểm (Đường đèo- có đèn xe qua cua )

Tình huống 65
Xe bạn đang đi trên đường đèo dốc ban tối
gần đoạn đường cong, đột ngột phía khúc
cua có xe khách lấn làn vượt xe tải lớn
Nhận biết các mối nguy hiểm xuất hiện
trên đường đèo dốc hẹp khuất tầm nhìn
và phán đoán các các nguy hiểm có thể
xảy ra từ các xe vượt ẩu để xử lý kịp
thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 65

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 65

66 Đá rơi vài viên *

Tình huống 66
Xe bạn đang đi trên đường phía sau xe tải
chở vật liệu, đột nhiên xe qua chỗ đường
xấu, vật liệu đổ ập xuống từ thùng xe
Phán đoán nguy hiểm khi đi sau xe tải
lớn khuất tầm nhìn, chở nặng và có
nhận biết tình huống để xử lý kịp thời
xử lý

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 66

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 66

67 Xe trước thắng (đỏ đèn hậu)

Tình huống 67 Xe bạn đang đi trên đường rừng núi, phía
sau một xe con, đột nhiên xe phía trước
Nhận biết các mối nguy hiểm xuất hiện
khi đi trên đoạn đường núi, có thể xuất
hiện nguy hiểm khi động vật hoang dã
phanh gấp do có động vật hoang dã băng
qua đường
chạy qua và phán đoán để xử lý kịp thời
xử lý

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 67

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 67

68 Đường đèo sương mù – thấy nguyên thân xe ngược chiều

Tình huống 68
Xe bạn đang đi qua đường rừng núi, sương
mù làm hạn chế tầm nhìn, đột ngột có đàn
bò chạy ra làn đường xe bạn.
Nhận biết các mối nguy hiểm xuất hiện
trên đường đồi núi, tầm nhìn hạn chế và
phán đoán các các nguy hiểm có thể
xảy ra để xử lý kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 68

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 68

69 Xe trước thắng (đỏ đèn hậu) *

Tình huống 69
Xe bạn đang đi trên đường đèo núi, phía sau
xe tải thùng, tại khúc cua phía trước đột ngột
có xe con vào cua lấn làn do không làm chủ
tốc độ
Nhận biết các mối nguy hiểm xuất hiện
trên đường đồi núi, tầm nhìn hạn chế và
phán đoán các các nguy hiểm có thể
xảy ra để xử lý kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 69

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 69

70 Xe tải xuất hiện 1/2 đầu ở cua

Tình huống 70
Xe bạn đang đi trên đường đèo núi (xuống
dốc), khi gần khúc cua đột ngột xuất hiện xe
khách lấn làn vượt xe container
Nhận biết các mối nguy hiểm xuất hiện
trên đường đèo núi có nhiều khúc cua,
tầm nhìn hạn chế và phán đoán các các
nguy hiểm có thể xảy ra từ các xe vượt
ẩu để xử lý kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 70

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 70

71 Xe trước thắng (đỏ đèn hầu)

Tình huống 71
Xe bạn đang đi trên đường đèo núi trong khi
trời mưa (đường trơn), khi gần khúc cua đột
ngột xe phía trước dừng vì hỏng máy
Nhận biết các mối nguy hiểm xuất hiện
trên đường đèo núi có nhiều khúc cua,
trong khi thời tiết sấu, tầm nhìn hạn chế
và phán đoán các các nguy hiểm có thể
xảy ra từ các xe vượt ẩu để xử lý kịp
thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 71

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 71

72 Đường đèo sương mù – xe đối diện đá đèn

Tình huống 72
Xe bạn đang đi qua đường rừng núi, sương
mù dày làm hạn chế tầm nhìn, đột ngột có
xe tải lấn làn đường xe bạn để vượt các xe
khác
Nhận biết các mối nguy hiểm xuất hiện
trên đường đồi núi, có sương mù dày
tầm nhìn hạn chế và phán đoán các các
nguy hiểm có thể xảy ra từ các xe vượt
ẩu để xử lý kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 72

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 72

73 Xe con vượt ẩu vừa xuất hiện

Tình huống 73
Xe bạn đang đi trên đường đèo núi (xuống
dốc), có sương mù, khi gần khúc cua đột
ngột xuất hiện xe con lấn làn xe bạn để vượt
xe tải
Nhận biết các mối nguy hiểm xuất hiện
trên đường đèo núi có nhiều khúc cua,
tầm nhìn hạn chế và phán đoán các các
nguy hiểm có thể xảy ra từ các xe vượt
ẩu để xử lý kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 73

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 73

CHƯƠNG V: TÌNH HUỐNG MÔ PHỎNG LÁI XE Ô TÔ GIAO THÔNG TRÊN ĐƯỜNG QUỐC LỘ

74 Xe trước thắng (đỏ đèn hậu)

Xe bạn đang đi trên đường quốc lộ trời gần
tối, phía trước là xe tải thùng, đột nhiên xuất
hiện đoàn xe đạp từ đường nhánh đi nhanh
ra
Nhận biết nguy hiểm khi di chuyển trên
đường quốc lộ có đường nhánh giao
cắt, có nhiều tình huống bất ngờ xuất
hiện và có phản xạ để xử lý kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 74

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 74

75 Trẻ em chạy vượt vạch kẻ đường

Tình huống 75
Xe bạn đang đi qua khu dân cư, phía trước
có xe máy, đột nhiên xuất hiện quả bóng lăn
qua đường, vài giây sau xuất hiện đứa bé
chạy ra nhặt bóng
Phán đoán nguy hiểm khi đi qua khu
dân cư đông, nhiều tình huống bất ngờ
xuất hiện và có phản xạ để xử lý kịp
thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 75

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 75

76 Trẻ em chạy vượt vạch kẻ đường*

Tình huống 76
Xe bạn đang đi thẳng làn trong cùng, phía
trước có xe ô tô con, đột nhiên có em bé
chạy băng qua đường phía trước xe con
Phán đoán nguy hiểm khi đi qua khu
dân cư đông, nhiều tình huống bất ngờ
xuất hiện và có phản xạ để xử lý kịp
thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 76

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 76

77 Xe con đỏ xuất hiện đầu trước xe du lịch *

Tình huống 77
Xe bạn đang đi thẳng làn trong cùng bên
trái, làn giữa có xe container dài, đột nhiên
có xe con từ làn phải (khuất tầm nhìn) cắt
ngang qua đường để ra đường nhánh
Nhận biết nguy hiểm khi di chuyển trên
đường quốc lộ có đường nhánh giao
cắt, có nhiều tình huống bất ngờ xuất
hiện và có phản xạ để xử lý kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 77

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 77

78 Vừa thấy xe máy xuất hiện

Tình huống 78
Xe bạn đang dừng ở ngã tư, khi đèn xanh
bật bắt đầu di chuyển, đột ngột xe mô-tô làn
trái phía trước cố vượt qua
Nhận biết sự nguy hiểm khi xe đi qua
ngã tư có đèn giao thông và có phản xạ
để xử lý kịp thời các phương tiện dừng,
vượt ẩu.

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 78

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 78

79 Xe máy cán lên bóng xe khách

Tình huống 79
Xe bạn đang đi trên đường quốc lộ, phía sau
xe buýt, gần đường nhánh, đột nhiên có xe
mô-tô đi ra từ đường nhánh khi xe buýt vừa
đi qua.
Nhận biết nguy hiểm khi di chuyển trên
đường quốc lộ có nhiều giao cắt, có
nhiều tình huống bất ngờ xuất hiện và
có phản xạ để xử lý kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 79

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 79

80 Xe máy cán lên gờ giảm tốc + bật xin nhan

Tình huống 80
Xe bạn đang đi thẳng, phía trước có xe con,
làn bên phải xe mô tô vượt lên nhưng đột
ngột giảm tốc, chuyển sang làn xe bạn để
tránh chướng ngại vật
Nhận biết nguy hiểm khi di chuyển trên
đường quốc lộ có nhiều phương tiện
hỗn hợp, xuất hiện các tình huống bất
ngờ và có phản xạ để xử lý kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 80

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 80

81 Đầu xe tải ở giữa lươn

Tình huống 81
Xe bạn đang đi thẳng làn bên trái trong cùng
gần chỗ có thể quay đầu xe đầu xe, xuất hiện
xe bán tải không có tín hiệu xin đường quay
đầu đột ngột lấn làn xe bạn
Nhận biết nguy hiểm khi di chuyển trên
đường quốc lộ có nhiều tình huống bất
ngờ và có phản xạ để xử lý kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 81

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 81

82 Xe tải vượt ẩu xuất hiện đầu đè lên tim đường *

Tình huống 82
Xe bạn đang đi trên đường hẹp, làn đường
đối diện có xe buýt đang dừng trả khách, đột
nhiên xe tải lớn phía sau, lấn làn xe bạn để
vượt
Nhận biết nguy hiểm khi di chuyển trên
đường quốc lộ có nhiều phương tiện
hỗn hợp, xuất hiện các tình huống bất
ngờ và có phản xạ để xử lý kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 82

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 82

83 Bò không biển – Sau khi qua 2 con – thấy 2 con 2 bên đường thì thắng

Tình huống 83
Xe bạn đang đi trên đường quốc lộ, qua
cánh đồng, đột nhiên có đàn bò từ vệ đường
đi ra
Nhận biết nguy hiểm khi di chuyển trên
đường qua khu vực cánh đồng, có
nhiều tình huống bất ngờ xuất hiện và
có phản xạ để xử lý kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 83

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 83

84 Cùng chiều đá nhan 2 lần

Tình huống 84
Xe bạn đang đi thẳng làn bên phải trong
cùng, phía sau xe con, đột ngột phía trước
có xe khách dừng khẩn cấp làm xe con
phanh gấp
Nhận biết nguy hiểm khi di chuyển trên
đường quốc lộ có nhiều tình huống bất
ngờ và có phản xạ để xử lý kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 84

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 84

85 Xe trước thắng (đỏ đèn hậu)

Tình huống 85
Xe bạn đang đi trên đường quốc lộ, phía sau
xe tải trở gỗ, đột ngột xe tải phanh gấp, làm
khúc gỗ từ trên xe rơi ra phía trước đầu xe
bạn
Phán đoán nguy hiểm khi đi sau xe tải
chở nặng, chằng buộc đồ không an
toàn, đồ vật bất ngờ rơi xuống và có
phản xạ để xử lý kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 85

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 85

86 Xe trắng lách qua trái

Tình huống 86
Xe bạn đang đi trên đường quốc lộ, phía sau
xe con, bỗng nhiên xe con giảm tốc độ và
chuyển làn đột ngột trước xe bạn để tránh
chướng ngại vật
Nhận biết nguy hiểm khi di chuyển trên
đường quốc lộ có nhiều tình huống bất
ngờ và có phản xạ để xử lý kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 86

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 86

87 Xe lửa xuất hiện

Tình huống 87
Xe bạn đi qua chỗ giao cắt với đường sắt
ban đêm, không có đèn tín hiệu, phía sau xe
con, đột nhiên tàu đi tới
Nhận biết nguy hiểm khi di chuyển trên
đường quốc lộ có giao cắt với đường
sắt, có nhiều tình huống bất ngờ và có
phản xạ để xử lý kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 87

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 87

88 Xe khách thắng bật đèn nguy hiểm

Tình huống 88
Xe bạn đang thẳng phía sau xe buýt, làn bên
phải có xe mô-tô đang vượt lên, xe buýt
chuyển hướng sang phải để vào điểm đón
trả khách, xe mô-tô làn bên phải đột ngột
phanh và chuyển làn trái cắt qua đầu xe bạn
Nhận biết nguy hiểm khi đi trên quốc
lộ có nhiều phương tiện hỗn hợp và xe
buýt ra vào điểm đón trả khách, có
nhiều tình huống bất ngờ và có phản xạ
để xử lý kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 88

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 88

89 Xe đạp ở giữa lươn

Tình huống 89
Xe bạn đang đi qua khu dân cư, phía sau xe
buýt, đột ngột xe đạp từ làn đường đối diện
băng qua đường không quan sát
Nhận biết nguy hiểm khi đi trên quốc
lộ có nhiều phương tiện hỗn hợp và xe
buýt ra vào điểm đón trả khách, có
nhiều tình huống bất ngờ và có phản xạ
để xử lý kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 89

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 89

90 Xe con xi nhan và lách ra

Tình huống 90
Xe bạn đang đi qua khu dân cư, phía sau xe
bán tải, đột ngột xe bán tải giảm tốc độ
chuyển làn khẩn cấp để tránh xe mô-tô đi
ngược chiều
Nhận biết nguy hiểm khi đi trên quốc
lộ có nhiều phương tiện hỗn hợp và có
phương tiện đi ngược chiều bất ngờ và
có phản xạ để xử lý kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 90

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 90

CHƯƠNG VI: CÁC TÌNH HUỐNG MÔ PHỎNG LÁI XE GIAO THÔNG ĐÃ XẢY RA THỰC TẾ

91 Cao tốc có xe đi lùi và bật nguy hiểm

Xe ô tô Inova đang đi trên cao tốc Hà Nội –
Thái Nguyên thì phát hiện đã qua lối rẽ, lái
xe cho xe bật đèn cảnh báo lùi trên cao tốc
làn trong cùng bên phải; xe đầu kéo kéo theo
rơ-móc đi thuận chiều đang đi tới do không
xử lý kịp đã xảy ra va chạm
Thông qua tình huống thực tế, nhận
biết nguy hiểm khi đi trên đường cao
tốc và có phản xạ để xử lý kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 91

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 91

92 Đường đèo qua cua thấy xe ngược chiều *

Tình huống 92 Xe mô-tô lấn làn vượt ẩu, va chạm với xe
khách đi ngược chiều
Thông qua tình huống thực tế, nhận
biết nguy hiểm khi có phương tiện lấn
làn vượt ẩu và có phản xạ để xử lý kịp
thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 92

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 92

93 Xe con trắng trước thắng (đỏ đèn hậu) *

Tình huống 93
Xe taxi từ làn trong cùng bên trái, lấn làn
vượt ẩu để đi ra đường nhánh, va chạm với
xe tải
Thông qua tình huống thực tế, nhận
biết nguy hiểm khi có phương tiện lấn
làn vượt ẩu và có phản xạ để xử lý kịp
thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 93

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 93

94 Xe khách bị hư chớp đèn Nguy hiểm

Tình huống 94
Xe khách mang biển Quảng Ngãi đang đi bị
mất đèn tín hiệu, dừng bên lề đường để sửa
chữa, cùng lúc xe khách khác mang biển số
Phú Yên đi cùng chiều với tốc độ cao, đâm
vào đuôi xe đang dừng, sau đó mất lái, tiếp
tục lao vào xe khách biển số Thừa Thiên
Huế ở làn đường đối diện chạy qua; xe
khách biển số Quảng Ngãi bị đâm mạnh,
tiếp tục đâm vào nhà dân. Vụ tai nạn nghiêm
trọng, liên hoàn giữa 3 xe làm 3 người chết,
17 người bị thương
Thông qua tình huống thực tế, nhận
biết nguy hiểm khi đi ban đêm, có
phương tiện dừng đỗ bất ngờ và có
phản xạ để xử lý kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 94

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 94

95 Thấy chớp đỏ từ xa

Tình huống 95
Xe khách 16 chỗ đang đi thẳng trên đường
quốc lộ 5 lúc 4h sáng, đột ngột có người đi
bộ tập thể dục qua đường, do tài xế không
quan sát nên xe đã đâm vào người đi bộ. Sau
đó, khoảng 6h có xe tải chở nước đi do
không quan sát, khi gần Đám đông tại hiện
trường vụ tai nạn tài xế giật mình đánh lái
gấp đâm xe vào dải phân cách, xe đổ vào
đám đông làm 5 người thiệt mạng
Thông qua tình huống thực tế, nhận
biết nguy hiểm khi tầm quan sát hạn
chế, có chướng ngại vật xuất hiện hoặc
phương tiện dừng đỗ bất ngờ và có
phản xạ để xử lý kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 95

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 95

96 Xe trước thắng (đỏ đèn hậu)

Tình huống 96
Xe ô tô con chở 4 người, đang dừng chờ đèn
đỏ, xe đỗ sau xe đầu kéo kéo theo container,
bất ngờ có xe đầu kéo container khác đi từ
phía sau đâm trực diện vào xe ô tô con, đẩy
xe con đâm vào xe container phía trước, gây
ra tai nạn nghiêm trọng
Thông qua tình huống thực tế, nhận
biết nguy hiểm và giảm tốc độ, khi đi
qua ngã tư, tầm quan sát hạn chế, có
chướng ngại vật xuất hiện hoặc phương
tiện dừng đỗ bất ngờ và có phản xạ để
xử lý kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 96

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 96

97 Xe khách xuất hiện nguyên đầu

Tình huống 97
Xe tải chở sắt vụn nặng vào cua với tốc độ
nhanh, lấn sang đường ngược chiều va
chạm với xe khách đi chiều ngược lại
Thông qua tình huống thực tế, nhận
biết nguy hiểm khi tầm quan sát hạn
chế, có chướng ngại vật xuất hiện hoặc
phương tiện dừng đỗ bất ngờ và có
phản xạ để xử lý kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 97

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 97

98 Nhân viên cầu đường đứng ngang đầu xe tải + bảng nguy hiểm

Tình huống 98
Xe tải chở khách đang đi xuống đèo Prenn
trên đoạn đường cong, hẹp, bị mất lái đâm
vào người điều tiết giao thông và xe khách
đi ngược chiều
Thông qua tình huống thực tế, nhận
biết nguy hiểm khi đi qua đường đèo
núi, khuất tầm nhìn, đi đúng phần, làn
đường quy định và có phản xạ để xử lý
kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 98

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 98

99 Có xe vượt ẩu, bánh xe đè tim đường + đếm thấy 4 bóng đèn pha

Tình huống 99
Xe đầu kéo kéo theo rơ móc đang đi thẳng
trong hầm Hải Vân mất lái lấn làn đâm trực
diện vào xe tải đi theo chiều ngược lại gây
tai nạn
Thông qua tình huống thực tế, nhận
biết nguy hiểm khi đi trong cầu, hầm
chui, hạn chế tầm nhìn, đi đúng phần,
làn đường quy định và có phản xạ để
xử lý kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 99

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 99

100 Thấy xe lửa xuất hiện đầu

Tình huống 100 Xe ô tô con chở người đi qua đường sắt tại
Nam Định không chú ý va chạm với tàu hỏa
Thông qua tình huống thực tế, nhận
biết nguy hiểm khi điều khiển xe điqua
đường sắt ban đêm, hạn chế tầm nhìn,
thực hiện đúng luật giao thông đường
bộ và quy tắc giao thông; có phản xạ để
xử lý kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 100

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 100

101 Khi quẹo thấy đèn xe lửa báo đỏ

Tình huống 101 Xe ô tô 16 chỗ chở khách đi qua đường sắt
không chú ý va chạm với tàu hỏa
Thông qua tình huống thực tế, nhận
biết nguy hiểm khi điều khiển xe đi qua
đường sắt, hạn chế tầm nhìn, thực hiện
đúng luật giao thông đường bộ và quy
tắc giao thông; có phản xạ để xử lý kịp
thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 101

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 101

102 Xe Cứu hoả đi ngược chiều

Tình huống 102
Xe khách đang đi gần đường cong khi trời
mưa, xe cứu hỏa đi ngược chiều tốc độ cao,
do không giảm tốc độ và xử lý kịp nên xảy
ra va chạm tại nút Pháp Vân
Thông qua tình huống thực tế, nhận
biết nguy hiểm khi điều khiển xe trên
cao tốc, tầm nhìn hạn chế, thực hiện
đúng luật giao thông đường bộ và quy
tắc giao thông, nhường đường cho xe
ưu tiên; có phản xạ để xử lý kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 102

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 102

103 Xe đỏ ngược chiều vừa lách qua + xe khách nằm giữa gờ giảm tốc

Tình huống 103
Xe con đang di chuyển trên đường thẳng
trên quốc lộ, khi đi qua chỗ đoạn đường cho
phép quay đầu, đột nhiên có xe từ làn đối
diện đi ngược chiều va chạm với xe con
Thông qua tình huống thực tế, nhận
biết nguy hiểm khi điều khiển xe trên
quốc lộ, quan sát, thực hiện đúng luật
giao thông đường bộ và quy tắc giao
thông và có phản xạ trước tình huống
bất ngờ để xử lý kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 103

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 103

104 Lái xe say sỉn, qua vạch chỉ hướng, thấy 1 hàng đèn

Tình huống 104
Tài xế xe ô tô con không làm chủ tốc độ,
đâm vào các xe máy đang chờ đèn đỏ, sau
đó đâm tiếp vào xe ô tô ở làn đường đối diện
tại ngã tư Hàng Xanh
Thông qua tình huống thực tế, nhận
biết nguy hiểm khi điều khiển xe khi
không tỉnh táo, thực hiện đúng luật giao
thông đường bộ và quy tắc giao thông
và có phản xạ trước tình huống bất ngờ
để xử lý kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 104

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 104

105 Xe của bạn mất lái ra tim đường thẳng giữa vô lăng

Tình huống 105
Xe khách 45 chỗ chở người đi trên quốc lộ
đâm vào Xe đầu kéo kéo rơ móc chở máy ủi
đi từ đường tránh ra gây tai nạn thảm khốc
Thông qua tình huống thực tế, nhận
biết nguy hiểm khi điều khiển xe khi
không tỉnh táo, thực hiện đúng luật giao
thông đường bộ và quy tắc giao thông
và có phản xạ trước tình huống bất ngờ
để xử lý kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 105

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 105

106 Thấy biển nguy hiểm bên phải và đống đất bên trái

Tình huống 106
Xe khách 48 chỗ xe thiếu kỹ năng điều
khiển phương tiện, không thông thuộc địa
hình bị lao xuống vực tại Khôngn Tum
Thông qua tình huống thực tế, nhận
biết nguy hiểm khi điều khiển xe đi trên
đường đồi núi, có sương mù dày làm
hạn chế tầm nhìn, thực hiện đúng luật
giao thông đường bộ và quy tắc giao
thông và có phản xạ trước tình huống
bất ngờ để xử lý kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 106

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 106

107 Xi nhan xe của bạn nháy lên 3 cái và xe lách ra để vượt

Tình huống 107
Xe khách chạy cùng hướng sau xe tải, tới
đoạn đường cong xe khách vượt qua xe tải,
đâm trực diện vào xe khách đi chiều ngược
lại, và xe tải đâm tiếp vào gây tai nạn liên
hoàn 3 xe
Thông qua tình huống thực tế, nhận
biết nguy hiểm khi điều khiển xe, bị
khuất tầm nhìn và không thực hiện
đúng luật giao thông đường bộ và quy
tắc giao thông và cần phán đoán trước
tình huống bất ngờ để xử lý kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 107

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 107

108 Xuất hiện xe ngược chiều trên đèo

Tình huống 108
Xe tải đang đi trên đường đèo núi, trời mưa,
đường trơn, khi vào cua không làm chủ tốc
độ đã đâm vào xe nen đi ngược chiều
Thông qua tình huống thực tế, nhận
biết nguy hiểm khi điều khiển xe đi trên
đường đèo núi trong thời tiết xấu, đảm
bảo thực hiện đúng luật giao thông
đường bộ và quy tắc giao thông và cần
phán đoán trước tình huống bất ngờ để
xử lý kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 108

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 108

109 Xe 16 chỗ chạy nhanh bên phải qua

Tình huống 109
Xe 16 chỗ từ đường nhánh, khuất tầm nhìn
rẽ vào đường chính không giảm tốc độ, bị
xe Sơ mi rơ mooc đâm vào (tại Ngã 3 Nà
Phặc) thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn,
Bắc Kạn
Thông qua tình huống thực tế, nhận
biết nguy hiểm khi điều khiển xe từ
đường nhánh rẽ ra đường chính, giảm
tốc độ, đảm bảo thực hiện đúng luật
giao thông đường bộ và quy tắc giao
thông và cần phán đoán trước tình
huống bất ngờ để xử lý kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 109

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 109

110 Dừng đèn đỏ, vô lăng chạm mũi tên chỉ hướng

Tình huống 110
Khi đến nút giao nhau có đèn tín hiệu giao
thông, xe container bất ngờ tông thẳng vào
hàng loạt phương tiện đang dừng đèn đỏ tại
quốc lộ 1K, đoạn nút giao Mỹ Phước – Tân
Vạn, thuộc phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ
An, tỉnh Bình Dương
Thông qua tình huống thực tế, nhận
biết nguy hiểm khi điều khiển xe qua
ngã tư có phương tiện dừng chờ đèn tín
hiệu, giảm tốc độ, đảm bảo thực hiện
đúng luật giao thông đường bộ và quy
tắc giao thông và cần phán đoán trước
tình huống bất ngờ để xử lý kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 110

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 110

111 Xe khách ngược chiều lấn vạch tim đường

Tình huống 111
Tại km 1791+ 400 trên đường Hồ Chí Minh,
đoạn qua thôn 7, xã Hoà Phú, TP.Buôn Ma
Thuột (Đắk Lắk), xe khách lấn làn vượt xe
tải chỗ đường cong, đâm vào xe khách đi
ngược chiều.
Thông qua tình huống thực tế, nhận
biết nguy hiểm khi điều khiển xe trên
đường hẹp, chỗ đường cong, có dải
phân cách liền, giảm tốc độ, đảm bảo
thực hiện đúng luật giao thông đường
bộ và quy tắc giao thông và cần phán
đoán trước tình huống bất ngờ để xử lý
kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 111

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 111

112 Xe của bạn vượt ẩu, lấn hết qua làn ngược chiều

Tình huống 112
Xe 16 chỗ đang đi trên đường đèo núi, trời
mưa đường trơn, phía trước là xe đầu kéo.
Tại khúc cua, xe 16 chỗ vượt ẩu qua xe đầu
Thông qua tình huống thực tế, nhận
biết nguy hiểm khi điều khiển xe trên
đường đèo núi nguy hiểm trong thời tiết
kéo va chạm với xe khách đang xuống dốc
tốc độ cao, gây tai nạn liên hoàn giữa 3 xe
tại km12+400 đoạn qua phường Hương Hồ,
TP. Huế
xấu, cần giảm tốc độ, đảm bảo thực
hiện đúng luật giao thông đường bộ và
quy tắc giao thông và cần phán đoán
trước tình huống bất ngờ để xử lý kịp
thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 112

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 112

113 Đèn xanh, đồng loạt các xe vượt đèn đỏ lấn lên vạch người đi bộ

Tình huống 113
Xe con đang dừng chờ đèn tín hiệu giao
thông tại ngã tư, khi đèn xanh bật vừa di
chuyển, đột ngột có xe con cố vượt từ đường
giao bên trái sang làm va chạm với xe con.
Thông qua tình huống thực tế, nhận
biết nguy hiểm khi điều khiển xe khi đi
qua ngã tư có nhiều phương tiện dừng
chờ đèn giao thông, cần quan sát các
hướng, giảm tốc độ, đảm bảo thực hiện
đúng luật giao thông đường bộ và quy
tắc giao thông và cần phán đoán trước
tình huống bất ngờ để xử lý kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 113

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 113

114 Cầu hẹp, qua trụ cầu đầu tiên

Tình huống 114
Ô tô 7 chỗ đi trên cầu treo hẹp ban đêm, tài
xế không làm chủ tốc độ và lái xe không
đúng kỹ thuật, va chạm với xe máy, xe đâm
xuống sông tại cầu treo qua sông Giăng,
Thanh Chương, Nghệ An
Thông qua tình huống thực tế, nhận
biết nguy hiểm khi điều khiển xe qua
cầu, đường hẹp, tầm quan sát hạn chế,
nhiều phương tiện nhiều phương tiện
hỗn hợp. Cần phán đoán trước tình
huống bất ngờ để xử lý kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 114

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 114

115 Xe khách đỏ nhá đèn + xe khách đá pha

Tình huống 115
Xe khách đang đi trên đường quốc lộ qua
khu dân cư, phía trước có xe con, làn đường
đối diện có xe khách khác đang đi tới, đột
ngột từ đường nhánh có xe mô-tô đi ra với
tốc độ cao. Xe con phanh gấp chết máy, xe
khách không làm chủ tốc độ đã đâm trực
diện vào xe con.
Thông qua tình huống thực tế, nhận
biết nguy hiểm khi điều khiển xe qua
khu dân cư lúc trời tối, tầm quan tầm
quan sát hạn chế, có nhiều phương tiện
nhiều phương tiện hỗn hợp. Cần phán
đoán trước tình huống bất ngờ để xử lý
kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 115

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 115

116 Qua biển núi lở tới bụi cây đầu tiên bên phải chạm giữa đồng hồ

Tình huống 116
Xe con đang đi trên đường đèo núi trong
thời tiết xấu, khi xe vào đoạn đường cong,
đột ngột phía trước có đá lở và rơi xuống tại
Đồng Văn, Hà Giang
Thông qua tình huống thực tế, nhận
biết nguy hiểm khi điều khiển xe trên
đường đèo núi, trong thời tiết xấu, tầm
quan tầm quan sát hạn chế. Cần quan
sát các biển báo và phán đoán trước
tình huống bất ngờ để xử lý kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 116

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 116

117 Xe trước thắng (đỏ đèn hậu)

Tình huống 117
Xe container đang đi trên đường quốc lộ qua
khu dân cư, phía trước có xe con, làn đường
bên trái có xe buýt đang đi tới, đột ngột từ
đường nhánh có xe mô-tô đi ra nhanh ra cắt
qua xe con. Xe con phanh gấp chết máy, xe
khách không làm chủ tốc độ đã đâm trực
diện vào xe con.
Thông qua tình huống thực tế, nhận
biết nguy hiểm khi điều khiển xe qua
khu dân cư lúc trời tối, tầm quan tầm
quan sát hạn chế, có nhiều phương tiện
nhiều phương tiện hỗn hợp dừng đỗ,
chuyển làn. Cần phán đoán trước tình
huống bất ngờ để xử lý kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 117

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 117

118 Xe đỏ quẹo ẩu trong gương chiếu hậu

Tình huống 118
Xe 16 chỗ rẽ không quan sát, không làm chủ
tốc độ đâm vào xe đang dừng đỗ khẩn cấp
trên đường
Thông qua tình huống thực tế, nhận
biết nguy hiểm khi điều khiển xe trên
đường phố hẹp, có nhiều đường giao
cắt, nhiều phương tiện hỗn hợp dừng
đỗ, chuyển làn. Cần quan sát các biển
báo và phán đoán trước tình huống bất
ngờ để xử lý kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 118

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 118

119 Xe trước đá nhan và lách ra ngoài

Tình huống 119 Xe khách đang đi trên đường quốc lộ qua
khu vực dân cư, đi với tốc độ cao và bám sát
Thông qua tình huống thực tế, nhận
biết nguy hiểm khi điều khiển xe trên
xe container phía trước. Đột ngột xe
container giảm tốc độ và chuyển làn gấp để
tránh xe tải đang dừng đỗ giữa đường, xe
khách không tránh kịp va chạm với xe tải.
đường phố hẹp, nhiều phương tiện hỗn
hợp dừng đỗ, chuyển làn. Cần quan sát
các biển báo và phán đoán trước tình
huống bất ngờ để xử lý kịp thời

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 119

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 119

120 Xe trước thắng (đỏ đèn hậu)

Tình huống 120
Xe tải đang đi trên đường quốc lộ qua khu
vực chợ dân sinh, phía trước có xe cotainer
và xe tải, do không làm chủ được tốc độ khi
tránh chướng ngại vật nên mất lái lao vào
chợ dân sinh và va chạm với các xe đang đi
phía trước
Thông qua tình huống thực tế, nhận
biết nguy hiểm khi điều khiển xe qua
chợ dân sinh, nhiều phương tiện hỗn
hợp dừng đỗ, chuyển làn, di chuyển
phức tạp. Cần quan sát các biển báo và
phán đoán trước tình huống bất ngờ để
xử lý kịp thờ

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 120

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 120

Nguồn: https://sviet.net

Chia sẻ bài viết!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *