Tổng hợp những biển báo giao thông đường bộ

Biển báo giao thông đường bộ là một hệ thống các biển báo được đặt ven đường giao thông, biển báo giao thông cung cấp các thông tin cụ thể đến người tham gia giao thông nhằm hướng dẫn người tham gia giao thông lưu thông một cách đúng luật. Biển báo giao thông đường bộ được chia thành 6 nhóm chính bao gồm: Biển báo cấm, Biển báo nguy hiểm, Biển hiệu lệnh, Biển chỉ dẫn, Biển phụ, Vạch kẻ đường.

Nhóm biển báo cấm và ý nghĩa của các biển báo

Nhóm biển báo cấm

Biển báo cấm có ý nghĩa biểu thị các điều cấm khi tham gia giao thông. Người tham gia giao thông đường bộ phải chấp hành những điều mà biển báo cấm đã đưa ra. Nhóm biển báo cấm bao gồm 40 biển được đánh dấu theo số thứ tự từ 101 đến 140. Biển báo cấm là những biển báo có hình tròn (trừ biển 122 “Dừng lại” được tạo hình theo hình bát giác đều) nhằm cảnh báo những điều cấm hoặc có ý nghĩa hạn chế người tham gia giao thông và phải tuyệt đối tuân thủ theo. Hầu hết các biển cấm đều có viền bỏ, trên nền có hình vẽ màu đen đặc trưng cho điều cấm hoặc hạn chế.

Nhóm biển báo nguy hiểm

Nhóm biển báo nguy hiểm

Biển báo nguy hiểm được đặt ra nhằm cảnh báo những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra cho người tham gia giao thông trên đường để họ có thể biết trước và phòng ngừa. Biển báo nguy hiểm có hình dạng tam giác đều, viền đỏ, nền vàng, trên biển có hình vẽ màu đen nhằm mô tả sự việc muốn báo hiệu cho người đi đường biết trước tính chất của sự nguy hiểm. Nếu gặp biển báo nguy hiểm khi đang đi trên đường, người lái xe phải giảm tốc độ và quan sát đường cẩn thận. Biển báo nguy hiểm bao gồm 46 biển được đánh số thứ tự từ 201 đến 247.

Nhóm biển báo hiệu lệnh

Nhóm biển báo hiệu lệnh

Biển báo hiệu lệnh dùng để ra hiệu lệnh người tham gia giao thông đường bộ phải làm theo. Nhóm biển hiệu lệnh bao gồm 10 biển được đánh số thứ tự từ 301 đến 310. Nhóm biển hiệu lệnh có hình dạng tròn nền xanh lam có hình vẽ màu trắng đặc trưng (trừ biển 310).

Nhóm biển báo 310: hướng phải đi theo cho các xe chở hàng nguy hiểm

Biển báo 310

Nhóm biển báo chỉ dẫn

nhóm biển chỉ dẫn dùng để chỉ dẫn hướng đi hoặc thể hiện những thông tin cần thiết để thông báo cho người đang đi trên đường, đồng thời có tác dụng điều hướng giúp giao thông trở nên thuận lợi. Nhóm biển chỉ dẫn có hình dạng chữ nhật hoặc hình vuông, được vẽ nền xanh lam để hướng dẫn cho người đi đường những hướng cần thiết hoặc điều hướng có ích khác. Nhóm biển chỉ dẫn tổng cộng có 48 biển khác nhau và được đánh thứ tự từ 401 đến 448.

Nhóm biển báo chỉ dẫn

Nhóm biển báo phụ

Nhóm biển phụ thường được dùng kết hợp với các loại biển báo nguy hiểm, biển báo cấm, biển hiệu lệnh và biển chỉ dẫn nhằm thuyết minh hay bổ sung để hiểu rõ hơn những biển chính đó. Nhóm biển báo phụ gồm có 9 loại và được đánh số thứ tự từ 501 đến 509.

Nhóm biển báo phụ

Nhóm biển đặc biệt vạch kẻ đường và ý nghĩa của chúng

Nhóm biển vạch kẻ đường là một nhóm biển đặc biệt dùng để hướng dẫn điều khiển giao thông nhằm mục đích nâng cao an toàn và khả năng thông xe. Người tham gia giao thông trên đường cần chấp hành theo biển báo. Biển báo vạch kẻ đường được chia làm 2 loại: nhóm vạch nằm ngang và vạch đứng. Biển báo vạch kẻ đường có thể sử dụng độc lập hoặc kết hợp với các loại biển báo hoặc các tín hiệu chỉ huy giao thông khác. Trong những trường hợp ở một nơi có cả biển vạch kẻ đường và biển báo hiệu thì người lái xe cần tuân thủ theo điều khiển của biển báo.

Biển báo vạch kẻ đường

………………………….

Nguồn: Internet

Chia sẻ bài viết!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *